Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Konkurs

Poniżej znajdują się dokumenty dot. konkursu na "Opracowanie identyfikacji muzealnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu"

AKTUALNOŚCI:

24.06.2014 r. - Komunikat

Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac, nie dokonujac wyboru najlepszej pracy konkursowej. W toku oceny zostały wyóżnione 3 prace o numerach identyfikacyjnych: 754369, 969666, 123123. Jednocześnie Konkurs na "Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblagu nie został rozstrzygnięty. Organizator Konkursu zamierza udzielić zamówienia na "Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblagu" w późniejszym terminie, wykonawcy wybranemu w innej formie.

20.06.2014 r.
Ogłoszenie wyników konkursu na Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu:

Dnia 18.06.2014 Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac, nie dokonując wyboru najlepszej pracy konkursowej. W toku oceny zostały wyróżnione 3 prace o numerach identyfikacyjnych: 754369, 969666, 123123. Jednocześnie Konkurs na "Opracowanie identyfikacji wizualnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu" nie został rozstrzygnięty. Zgodnie z zapisem pkt. 14 ppkt. 10) lit. d) Regulaminu Konkursu Organizator na wniosek Komisji Konkursowej unieważnił Konkurs.

11.06.2014 r. - w dniu dzisiejszym dodano plik z informacją o zmianie terminu składania prac konkursowych 

02.06.2014 r. - w dniu dzisiejszym został poprawiony plik ze wzorem umowy

Pobierz załączniki

pdf  karta identyfikacyjna.pdf (0.21MB)
pdf  potwierdzenie.pdf (0.11MB)
pdf  Regulamin konkursu.pdf (3.49MB)
pdf  Sprostowanie do regulaminu.pdf (0.17MB)
pdf  wzór umowy.pdf (0.1MB)
pdf  zmiana terminu składania prac.pdf (0.16MB)