Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie       

Museums over the borders (Muzea ponad granicami / Музеи вне границ)

Museums over the borders to projekt, który powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników dwóch muzeów, oddzielonych granicą administracyjną sąsiadujących państw a mimo to bardzo sobie bliskich. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Historyczno-Krajoznawcze Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie realizują wspólnie projekt, opierający się na bliskiej współpracy merytorycznej, którego głównymi celami są promocja i budowanie potencjału turystycznego, zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami Kaliningradu oraz Elbląga a także kreowanie polityki turystycznej opartej na bazie kulturalno-historycznej.


Informacja o Unii Europejskiej

Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość. Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne wolności.

Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza jej granic.


Oświadczenie o Programie
Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społecznogospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.  Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej


czytaj całość