Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Museums over the borders (Muzea ponad granicami / Музеи вне границ)

Muzea ponad granicami – etap drugi

„Muzea ponad granicami” to projekt promujący historyczne i kulturowe dziedzictwo naszego regionu. Co istotne, przedsięwzięcie oparte jest na współpracy Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu z muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie i Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Partnerstwo transgraniczne podkreśli wspólną historię i trwałe więzy kulturowe łączące nasz region i Obwód Kaliningradzki.

Kontynuacja współpracy

Zakończona w 2014 roku pierwsza część projektu obejmowała m.in. nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami, modernizację budynków obu muzeów, stworzenie nowych wystaw i realizację filmu holograficznego. W tym etapie powstała także ekspozycja poświęcona miastu Elbląg z czasów międzywojnia, na której można obejrzeć film o losach jego przedwojennych mieszkańców.

Wspólne działania

Obecnie muzea przystępują do drugiego etapu projektu, w który włączyło się również CSE Światowid. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano działania inwestycyjne obejmujące prace budowlane i restauratorskie w Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie, utworzenie centrum multimedialnego dla gości CSE Światowid, stworzenie przyjaznych przestrzeni zewnętrznych na terenie obu muzeów, czy produkcję filmu holograficznego, który następnie będzie prezentowany w obu muzeach. Projekt zakłada także rozbudowę istniejących i budowę nowych ekspozycji, digitalizację i udostępnienie obiektów muzealnych, a także szereg działań promocyjnych. Najistotniejszym elementem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie wywiadów z powojennymi mieszkańcami Elbląga i Kaliningradu. Nagrania zawierające ich wspomnienia zostaną następnie udostępnione na muzealnych wystawach, których sceneria nawiązywać będzie do realiów życia w obu miastach w czasach pionierskich, obejmujących pierwszą dekadę po 1945 r.

Cele partnerstwa

Nadrzędnym i długofalowym celem projektu jest zachowanie i rozwój dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu przygranicznego, w tym obiektów muzealnych, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i samych instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie. Uzyskane dofinansowanie umożliwi także zwiększenie dostępności oferty muzeów dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodzin z dziećmi, a także pozwoli zainteresować nowe grupy odbiorców, czym przyczyni się do popularyzacji oferty instytucji.

Informacje o projekcie

W dążeniu do realizacji założonych celów partnerzy zorganizują trzy konferencje i szereg spotkań roboczych, które odbędą się w każdej z placówek. Zakończenie projektu przewidziano na rok 2021, a 90% kosztów sfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Nazwa projektu:                                  „Muzea ponad granicami – etap II”

Całkowita wartość projektu:              1 869 002,27 EUR

Kwota dofinansowania:                      1 682 102,04 EUR

Okres realizacji:                                  24.09.2019 – 23.09.2021

Partnerzy: 

Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie (partner wiodący)   

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”

 

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


czytaj całość


European Union