Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

O projekcie.

Muzea ponad granicami to projekt, który powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników dwóch muzeów, oddzielonych granicą administracyjną sąsiadujących państw a mimo to bardzo sobie bliskich.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Historyczno-Krajoznawcze Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie realizują wspólnie projekt, opierający się na bliskiej współpracy merytorycznej, którego głównymi celami są promocja i budowanie potencjału turystycznego, zacieśnianie więzi pomiędzy mieszkańcami Kaliningradu oraz Elbląga a także kreowanie polityki turystycznej opartej na bazie kulturalno- historycznej.

WSPÓLNA KONCEPCJA

Główną ideą projektu jest ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz odnalezienie najlepszego i najatrakcyjniejszego dla odbiorcy sposobu jego prezentacji, jak również ukazanie elementów wspólnych dla obu miast, zarówno w przeszłości, jak i dziś.
Projekt obejmuje wiele różnych przedsięwzięć. Jednym z największych, pod względem zarówno technicznym, jak i finansowym, będzie modernizacja oraz nowoczesne wyposażenie obu muzeów. Dla Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie, oprócz bieżących prac remontowych, najważniejsze będą ekspertyzy i badania kompleksu twierdzy, które w przyszłości przyczynią się do wykonania prac rekonstrukcyjnych kompleksu.

NOWOCZESNE MULTIMEDIA

W ramach projektu utworzone zostaną dwie bliźniacze instalacje holograficzne, w których prezentowane będzie wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe.
Odrestaurowane pomieszczenia muzeów wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt multimedialny i systemy wystawowe do prezentacji zbiorów.

KULTURALNIE I NAUKOWO

W planach jest opracowanie wspólnego przewodnika turystycznego w dwóch wersjach: polsko-rosyjskiej oraz niemiecko-angielskiej. Jego zadaniem będzie pokazanie miejsc, które łączą ze sobą oba miasta, jak również ukazanie wspólnych wątków historycznych.
Kolejnym elementem, który podkreśla wspólną przeszłość Elbląga i Kaliningradu, będzie program pt. „Świadectwa”, przygotowany w formie filmu dokumentalnego. Ma on zawierać serię wywiadów z byłymi mieszkańcami obu miast, którzy mieszkali tu w pierwszej połowie XX wieku, a nacisk położony będzie na wspomnienia z młodości oraz elementy, które łączyły oba miasta w tamtym okresie.

PROGRAM EDUKACJI

Ważnym punktem prac będzie opracowanie wspólnego projektu edukacyjnego, czyli wspólnych lekcji muzealnych, a także stworzenie wspólnych wystaw czasowych, współpraca naukowo-badawcza, współpraca w zakresie organizacji wydarzeń muzealnych.
Efekty i wyniki projektu zostaną zaprezentowane na 3-dniowej wspólnej konferencji, zaplanowanej na październik 2014 r.


Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union