Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Ogród zielny

piątek, 06.11.2020 10:01

Ruszyły prace nad założeniem ogrodu zielnego.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu przystąpiło do opracowywania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ogrodu zielnego na terenie dziedzińca. Wybrano lokalizację ogrodu oraz uszczegółowiono zakres niezbędnych do wykonania prac. W najbliższym czasie Muzeum przystąpi do wyłonienia wykonawcy zadania.

Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union