Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

CSE ŚwiatowidCentrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest wojewódzką, samorządową instytucją kultury, której siedzibą jest Elbląg, a obszarem działania cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Instytucją, która w blisko 60-letniej działalności przekształciła się z jednostki miejskiej w wojewódzką i o zasięgu międzynarodowym. Wciąż nowe pomysły na realizację zadań sprawiły, że Światowid nie jest już tylko placówką kultury w nowoczesnym pojęciu, ale też instytucją o charakterze edukacyjnym, medialnym i informacyjnym. Pod auspicjami CSE „Światowid” działa Kino Światowid oraz Centrum Tańca „Promyk”. Od dekady integralną częścią Światowida jest również Regionalna Pracownia Digitalizacji, która realizuje pomysły z wykorzystaniem nowych technologii, cyfryzując regionalne zabytki architektoniczne i muzealne.

Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu
Plac Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg

Polska

tel. +48 55 611 20 50
fax. +48 55 611 20 60

e-mail: info@swiatowid.elblag.pl

www.swiatowid.elblag.pl

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union