Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Świadectwa

 

Przedwojenne Elbląg i Kaliningrad to miasta piękne, o bogatej kulturze i historii. Jednocześnie miasta, które doświadczyły tragedii zniszczeń II wojny światowej oraz traumy ludzi opuszczających te ziemie.

Program Świadectwa ma być zapisem minionych czasów z perspektywy ocalałych świadków, wtedy dzieci, którzy opowiedzą nam historię zapamiętaną. Mamy nadzieję, że rozmowy z tymi ludźmi przybliżą historię w dużej mierze nam – współczesnym mieszkańcom - nieznaną. Nie będzie to historia wielkiej polityki, rozwijającego się przemysłu, czy wspaniałej architektury. Będzie to historia zwykłych, a zarazem niezwykłych ludzi, dziś już nielicznych świadków tych czasów. Ich  dzieciństwa, zabaw, obowiązków, zawiązywanych przyjaźni, pierwszych miłości. Pragniemy dowiedzieć się jak kiedyś w naszych miastach partnerskich obchodzono święta, co gotowano na niedzielny obiad, gdzie wyjeżdżano na wakacje, gdzie chodzono do kina czy kawiarni. Zebrane wspomnienia stworzą obraz regionu i ludzi, który ocalał jedynie we wspomnieniach. W ramach programu powstanie wystawa obrazująca życie codzienne byłych mieszkańców Elbląga i Kaliningradu oraz film, będący zarówno jej kontynuacją, jak i uzupełnieniem. Wystawę pragniemy wzbogacić o fotografie uczestników wywiadów i ich rodzin, zdjęcia archiwalne, dokumenty i przedmioty z epoki.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób, które mieszkały w Elblągu i Kaliningradzie przed wojną o wzięcie udziału w projekcie, o dzielenie się z nami swoimi wspomnieniami z dzieciństwa oraz udostępnienie w celu digitalizacji zdjęć, dokumentów oraz pamiątek.

Jest to niezmiernie ważne dla nas - obecnych mieszkańców tego regionu, a zwłaszcza dla kolejnych pokoleń. Mamy nadzieję, że poprzez wspólną historię obu miast, ich dzisiejsi mieszkańcy zostaną zainspirowani do współpracy i jej rozwoju w przyszłości.

 

Dawnych mieszkańców wybierających się do Elbląga i Kaliningradu w tym roku zapraszamy do naszych muzeów oraz prosimy o kontakt.

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu w partnerstwie z muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie realizuje projekt, w ramach którego znalazł się program „Świadectwa”. W jego rezultacie ma powstać dokumentacja filmowa w formie wywiadów z byłymi mieszkańcami Elbląga, którzy mieszkali tu do roku 1945.

 

Muzeum Archeologiczno-                                    Muzeum „Brama Frydlandzka”

Historyczne w Elblągu                                          w Kaliningradzie

Bulwar Zygmunta Augusta 11                             ul. Dzierżyńskiego 30

82-300 Elbląg, Polen                                             2306004 Kaliningrad, Rosja

 

SEKRETARIAT:                                                      SEKRETARIAT:

Tel. +48 55 232 72 73                                   Tel. +7 (4012) 64-40-20

Faks: +7 (4012) 63-15-20

muzeumel@elblag.com.pl friedlander_tor@mail.ru

www.muzeum.elblag.pl www.fvmuseum.ru

 

Kontakt w języku niemieckim: Agnieszka Kopczyńska, e-mail: info@elbing.pl

Tel. +48 509 414 210
Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union