Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Poznajemy historię budynku Podzamcza

poniedziałek, 13.05.2013 08:30

Prace izolacyjne - a dzięki nim dokładamy kolejne cegiełki wiedzy o dawnym budynku Słodowni.

Budynek Podzamcza posadowiony jest na średniowiecznych fundamentach słodowni krzyżackiej (budynku, w którym wytwarzano słód, niezbędny w produkcji piwa). Podczas prac remontowych fundamenty te zostały odsłonięte w celu zastosowania odpowiednich izolacji. Była to jedyna i niepowtarzalna okazja na przyjrzenie się z bliska pozostałościom murowanych zabudowań krzyżackich. Do akcji wkroczyli archeolodzy aby jak najszybciej zadokumentować odkryte fragmenty murów. W ścianie zachodniej odkryto zamurowane wejście z najstarszej fazy murowanego budynku dawnej słodowni. Dużo więcej rewelacji oraz pytań, pojawiło się po odsłonięciu fragmentu ściany wschodniej. Wg źródeł i przedwojennych badań w północno-wschodnim narożniku znajdowała się wieża, zwana Ciemnicą oraz przylegająca do niej kaplica. Odsłonięte fragmenty muru zdają się potwierdzać tą hipotezę, jednak na dokładniejsze analizy musimy jeszcze poczekać. Konieczne jest przeprowadzenie szerszych badań.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy do przeczytania artykułów:

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=60476&sort=asc

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=60787

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=62084

http://www.portel.pl/artykul.php3?i=62976


Badania archeologiczne