Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Muzeum wyremontowane!

piątek, 20.10.2023 11:07

19 października nastąpił odbiór robót budowlanych obejmujących remont dachu zabytkowego budynku Podzamcze – skrzydło wschodnie, stanowiącego siedzibę Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

W budynku Podzamcze prezentowanych jest 5 wystaw stałych przybliżających historię miasta i regionu. Mieszczą się tu także magazyny zbiorów i pracownie naukowe. W ramach inwestycji wymienione zostały uszkodzone elementy deskowania oraz całość pokrycia dachu obiektu. Wykonano izolację połaci dachu II piętra i lukarn, zamontowano nowe obróbki blacharskie oraz uzupełniono orynnowanie. Prace zostały zrealizowane przez elbląską firmę Brodziak Budownictwo. W ich efekcie zabytkowy obiekt, stanowiący jeden z niewielu reliktów przestrzennych i budowlanych dawnego kompleksu zamku krzyżackiego, został zabezpieczony, a znajdujące się w budynku zbiory muzealne zyskały właściwe warunki przechowywania. W obiekcie i jego otoczeniu możliwe stało się także prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej czy związanej z popularyzacją dziedzictwa kulturowego regionu.

Remont dachu Podzamcza stanowił ostatni etap procesu modernizacji elbląskiego muzeum zapoczątkowanego w 2007 r. W latach 2007 – 2012 została opracowana dokumentacja projektowa inwestycji oraz pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej na remont jednego z budynków i dziedzińca. Następnie, w roku 2016, zrealizowano I etap remontu skrzydła południowego budynku Podzamcze ze wsparcia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2017-2018 wyremontowano obiekt Gimnazjum i ukończono prace w skrzydle południowym. Środki na ten cel pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dopiero w bieżącym roku udało się uzyskać dofinansowanie na zwieńczenie procesu modernizacji, czyli na remont dachu Podzamcza, w ramach projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”, dofinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Wkład własny zapewniła Gmina Miasto Elbląg. Jak łatwo policzyć, cały proces trwał 16 lat.

Finalizacja procesu modernizacji infrastruktury muzeum jest najcenniejszym prezentem urodzinowym dla instytucji z okazji jubileuszu 70-lecia, który przypada na marzec 2024 roku.

Agnieszka Sławińska

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

 

Niniejszy artykuł został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.


European Union