Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Otwarcie wystawy "Miasto nowych ludzi" jesienią

czwartek, 15.07.2021 21:32

Powoli zbliżamy się do finału prac nad rozbudową wystawy „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii" o część poświęconą powojennym osadnikom.

Koncepcja i aranżacja plastyczno-przestrzenna wystawy są gotowe, aktualnie trwa produkcja elementów aranżacyjnych. W międzyczasie prowadzony jest demontaż ekspozycji Świadectwa, która docelowo zostanie zredukowana do 50 % powierzchni i zaprezentowana w odświeżonej odsłonie. Na pozostałym obszarze znajdzie swoje miejsce wystawa „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955". Montaż rozpocznie się w sierpniu, a otwarcie wystawy przewidziano na jesień.

Modernizacja wystawy zostanie zrealizowana w ramach projektu Museums over the borders. Stage II, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union