Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Konferencja

środa, 17.03.2021 13:31

Muzeum przygotowuje się do konferencji podsumowującej projekt, która została zaplanowana na 3-4 września 2021 roku.

Trwają prace nad programem wydarzenia. Zostanie przygotowany w wariancie dopuszczającym zgromadzenia, a także w opcji online na wypadek gdyby w planowanym terminie obowiązywały obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union