Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Wystawa

czwartek, 11.02.2021 13:23

Trwa opracowywanie koncepcji i aranżacji plastyczno-przestrzennej powiązanych ze sobą ekspozycji: „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii" oraz „Miasto nowych ludzi. Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie 1945-1955".

Powstała w ramach projektu „Museums over the borders" wystawa „Świadectwa" zostanie zmodernizowana i uzupełniona o część poświęconą powojennym osadnikom, na której znajdą się atrapy wnętrz i scenek plenerowych nawiązujących do Elbląga lat powojennych. Wykonawca wystawy już pracuje nad elementami aranżacyjnymi.

Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union