Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Nowy sprzęt dzięki MOB II

poniedziałek, 21.09.2020 09:58

W lipcu zakupiono część sprzętu niezbędnego do realizacji działań plenerowych.

W Muzeum pojawił się zewnętrzny ekran pneumatyczny, dzięki któremu w sierpniu mogły się odbyć 4 nieodpłatne projekcje filmowe dla mieszkańców Elbląga i turystów. W przygotowaniu dziedzińca na tę okazję pomógł traktor ogrodowy, który umożliwia sprawną i dokładną pielęgnację rozległych (około 4 tys. m2) terenów zielonych Muzeum.Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union