Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Nowa odsłona wystawy "Świadectwa"

czwartek, 17.09.2020 12:52

Elbląscy muzealnicy przystąpili do opracowywania koncepcji rozbudowy wystawy „Świadectwa. Historia w twarzach – twarze historii".

Ekspozycja powstała na bazie wspomnień przedwojennych mieszkańców miasta, osób narodowości niemieckiej. Prezentuje obraz Elbląga sprzed II Wojny Światowej, widzianego oczami dzieci. W ramach projektu „Museums over the borders. Stage II" zostanie ona rozbudowana o część poświęconą powojennym dziejom Elbląga i losom osadników, którzy trafili tu po wojnie. Aktualnie wybierane są scenografie, na tle których będą prezentowane zabytki oraz opracowywana jest warstwa merytoryczna.

Sceneria wystawy nawiązywać będzie do realiów życia w Elblągu w pionierskich czasach, obejmujących pierwszą dekadę po 1945 r. Docelowo ekspozycji towarzyszyć będzie film zawierający wywiady z powojennymi mieszkańcami Elbląga i Kaliningradu.

Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.


European Union