Museums Over the Borders Etap II logo
Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Konferencja otwarcia drugiego etapu projektu

poniedziałek, 27.01.2020 11:22

Spotkanie w Kaliningradzie 12 grudnia 2019r.

12 i 13 grudnia w Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie  odbyła sie konferencja rozpoczynająca drugi etap projektu Museums Over Borders. W konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, czyli Muzeum Brama Frydlandzka z Kaliningradu, Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" i Muzeum Archeologiczno - Historycznego z Elbląga. Wszyscy partnerzy projektu zaprezentowali rezultaty pierwszego etapu projektu i uzgodnili dalszy kierunek działań.

Projekt Museums over the borders. Stage II jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.Za treść niniejszej informacji odpowiada Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i w żadnym wypadku nie należy przyjmować, że odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
European Union