Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Konferencja

wtorek, 04.11.2014 08:22

.

I DZIEŃ (06 listopad 2014 r.)

Kaliningrad, Muzeum «Brama Frydlandzka»

8.00 Wyjazd autokaru do Kaliningradu

(czas polski)

12.30 – 13.00 Przyjazd do Muzeum „Brama Frydlandzka”

(czas rosyjski)

13:45-14:00 Rejestracja uczestników Konferencji

14:00 Oficjalne otwarcie Konferencji – podsumowanie projektu

14:00-15:30 Uczestnicy projektu «Muzea ponad granicami»:

- Dyrektor Muzeum «Brama Frydlandzka» Marina Jadowa

- Dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

dr Maria Kasprzycka

- Kierownik projektu «Muzea ponad granicami»

Agnieszka Sławińska

Osoby oficjalne:

- Zastępca szefa administracji, przewodniczący Komitetu

ds. Polityki Socjalnej Okręgu Miejskiego «Miasto Kaliningrad»

Anna Appołonowa

- Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Marcin Nosal

- Minister Kultury obwodu Kaliningradzkiego

Swietłana Kondratjewa

- Minister Turystyki obwodu Kaliningradzkiego

Marina Agejewa

15:30-16:00 Zwiedzanie odnowionych wystaw, prezentacja przewodnika

oraz wspólnego programu edukacyjnego w ramach projektu

16:00-16:30 Konferencja prasowa

16:35-18:30 Poczęstunek

19:00 Wyjazd do Elbląga

21:00-21:30 Przyjazd, osoby spoza Elbląga – zakwaterowanie w hotelu

(czas polski)


II DZIE
Ń (07 listopad 2014 r.)

Elbląg, Muzeum Archeologiczno-Historyczne

10:00-11:30 - Otwarcie Konferencji

- Prezentacja filmu dokumentującego postępy w projekcie

- Wystąpienie Jerzego Wilka, Prezydenta Miasta Elbląg

- Wystąpienie Mariny Jadowej - Dyrektora Muzeum Brama

Frydlandzka w Kaliningradzie

- Wystąpienie Marii Kasprzyckiej - Dyrektora Muzeum

Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

- Wystąpienie Swietłany Sokołowej – koordynatora projektu

ze strony rosyjskiej

11:30-12:30 - Podpisanie listu intencyjnego

- Konferencja prasowa

12:30 – 13:30 Poczęstunek

13:30 – 17:30 Wykłady:

Nowoczesne metody w prezentacji dziedzictwa kulturowego

w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu

(Mirosław Marcinkowski)

Nowoczesne technologie prezentacji dziedzictwa kulturowego

w Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie

- Anastasja Wiertiaszkina

Świadectwa. Historia w twarzach, twarze historii –

nowoczesna forma wykorzystania relacji - Alicja Janiak

Kompleksowe badanie zespołu architektoniczno-krajobrazowego

„Bramy Frydlandzkiej” z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu -

Maria Sizikowa, architekt-renowator z „Nordstrojinwest” Sp. z o.o.

Nowoczesna edukacja muzealna – szanse i zagrożenia

- Piotr Adamczyk

Programy edukacyjne w nowej przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum

„Brama Frydlandzka” - Irina Motkowa

18:00 Zakończenie obchodów 777-lecia Miasta – Stary Rynek

19:00 Kolacja

 

III DZIEŃ (08 listopad 2014 r.)

Elbląg, Muzeum Archeologiczno-Historyczne

10:00-11:45 Zwiedzanie Starego Miasta

- Urszula Sieńkowska

12:00 Otwarcie wystawy „Historia Gocka”

- Maria Kasprzycka - Dyrektor MAH, Grzegorz Stasiełowicz

13:15 Zwiedzanie Muzeum Archeologiczno – Historycznego

w Elblągu - Wiesława Rynkiewicz-Domino

14:00 Wyjazd autokaru do Kaliningradu

Program konferencji

podsumowującej projekt

«Muzea ponad granicami»

„Nowoczesne metody

w prezentacji dziedzictwa kulturowego”

Konferencja jest współfinansowana ze środków

Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013