Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Południowe skrzydło Budynku Podzamcza

piątek, 23.05.2014 10:13

.

Jednym z założeń realizowanych w ramach projektu Museumsover the borders” jest wyremontowanie Budynku Podzamcza oraz dziedzińca Muzeum. Te prace remontowe już się zakończyły, ale dzięki przesunięciu oszczędności, które powstały w trakcie realizacji projektu na terenie Muzeum rozpoczęły się nowe prace remontowe. Z zaoszczędzonych środków pieniężnych remontowane jest południowe skrzydło Budynku Podzamcza.

Prace remontowe już się rozpoczęły!!


Południowe skrzydło Budynku Podzamcza