Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Przed remontem

wtorek, 09.10.2012 00:00

Tak wyglądał fragment posiadłosci Muzeum Historyczno-Archeologicznego przed remontem związanym z projetem Museums over the borders.

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Przed remontem