Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Podpisanie umowy o dofinansowanie

piątek, 14.09.2012 00:00

14 września 2012 roku nastąpiło oficjalne podpisanie umowy umożliwiającej dalsze działania w ramach projektu Museums over the borders.

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie