Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”

poniedziałek, 24.06.2013 09:48

Jeżeli podczas wakacji odwiedzisz tereny przygraniczne, wybierasz się nad morze lub w góry - to zachęcamy do zabrania aparatu i poszukania tam projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. By wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać je do nas. Czekamy na ciekawe fotografie z miejsc, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Konkurs „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej” - sfotografuj projekty transgraniczne i wygraj czytnik e-booków! Przedłużono termin przesyłania zgłoszeń do 15 lipca!

Jeżeli podczas wakacji odwiedzisz tereny przygraniczne, wybierasz się nad morze lub w góry - to zachęcamy do zabrania aparatu i poszukania tam projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, zrealizowanych we współpracy z partnerami z zagranicy. By wziąć udział w konkursie wystarczy zrobić zdjęcie, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać je do nas. Czekamy na ciekawe fotografie z miejsc, które zmieniły się bądź zaistniały dzięki wsparciu z transgranicznych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Prace można przesyłać do 15 lipca 2013 r. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Dla obydwu grup wiekowych przewidziano nagrodę (czytnik e-booków) w każdej z 5 kategorii tematycznych:

1. przedsiębiorczość i innowacje;

2. przestrzeń publiczna, transport;

3. edukacja i nauka;

4. ochrona środowiska;

5. turystyka, kultura, tradycja.

Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie. Wielkość pliku w formacie jpg lub tiff nie powinna przekraczać 15 MB, a rozdzielczość fotografii powinna wynosić minimalnie 3000x2000 pikseli, 300 DPI.

Dodatkowo jury przyzna nagrodę dla beneficjenta najczęściej fotografowanego projektu.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (stanowiący załączniki do regulaminu) należy przesłać pocztą na adres organizatora konkursu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs DWT”, a skan zgłoszenia wraz z wykonaną fotografią na adres e-mailowy: konkurs.dwt@mrr.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie i załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Wiadomości o realizowanych projektach można uzyskać ze stron internetowych programów, w których uczestniczy Polska:

REGULAMIN KONKURSU i FORMULARZE ZGŁSZENIOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ "PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ"