Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Ulotki i plakaty promujące projekt

piątek, 05.04.2013 13:57

Prezentujemy Państwu nasze plakaty i ulotki promujące nasz wspólny, polsko-rosyjski projekt.

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.


Ulotki i plakaty projektowe