Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Baner reklamowy i tablica informacyjna

poniedziałek, 17.12.2012 13:33

Przejeżdżając ruchliwą trasą S7, zarówno od strony Warszawy jak i od stron Gdańska, w okolicach Elbląga można zobaczyć banery reklamowe projektu MUSEUMS OVER THE BORDERS. Oczywiście też na samym modernizowanym obiekcie umieszczona została również tablica informacyjna.

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.