Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Remont

piątek, 07.12.2012 00:00

7 grudnia oficjalnie ruszył remont!

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Remont