Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

czwartek, 16.01.2014 09:35

UWAGA!
Organizator Konkursu wprowadza zmianę w regulaminie konkursu na aranżację wystawy
W regulaminie konkursu zostaje dodany jeden punkt.

§ 6

10. Konkurs zostanie unieważniony, gdy nie zostanie złożona żadna praca konkursowa lub Komisja Konkursowa stwierdzi, że żadna praca nie spełnia wymagań regulaminu Konkursu. Decyzję o unieważnieniu podejmuje Organizator konkursu lub osoba upoważniona - na wniosek Komisji Konkursowej.