Partner: Muzeum "Brama Frydlandzka" w Kaliningradzie     

Podpisanie umowy - wykonawca robót

środa, 24.10.2012 00:00

24 października nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą remontu w naszym muzeum w Elblągu.

Niniejszy materiał został przygotowany przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy - wykonawca robót